תוצאה
קטגוריה
20 / 4
20%
מגדר
38 / 5
14%
כללי
38 / 5
14%
swim 4/38
bike 5/38
run 8/38