תוצאה
קטגוריה
31 / 22
71%
מגדר
31 / 22
71%
כללי
31 / 22
71%
swim 26/31
bike 13/31
run 26/31