תוצאה
קטגוריה
28 / 12
43%
מגדר
28 / 12
43%
כללי
28 / 12
43%
swim 19/28
bike 6/28
run 15/28