תוצאה
קטגוריה
28 / 11
40%
מגדר
28 / 11
40%
כללי
28 / 11
40%
swim 7/28
bike 11/28
run 16/28