תוצאה
קטגוריה
31 / 21
68%
מגדר
31 / 21
68%
כללי
31 / 21
68%
swim 21/31
bike 23/31
run 16/31