תוצאה
קטגוריה
28 / 10
36%
מגדר
28 / 10
36%
כללי
28 / 10
36%
swim 20/28
bike 7/28
run 5/28