תוצאה
קטגוריה
31 / 20
65%
מגדר
31 / 20
65%
כללי
31 / 20
65%
swim 14/31
bike 22/31
run 19/31