תוצאה
קטגוריה
28 / 9
33%
מגדר
28 / 9
33%
כללי
28 / 9
33%
swim 11/28
bike 13/28
run 7/28