תוצאה
קטגוריה
31 / 19
62%
מגדר
31 / 19
62%
כללי
31 / 19
62%
swim 12/31
bike 17/31
run 21/31