תוצאה
קטגוריה
28 / 8
29%
מגדר
28 / 8
29%
כללי
28 / 8
29%
swim 13/28
bike 16/28
run 3/28