תוצאה
קטגוריה
31 / 18
59%
מגדר
31 / 18
59%
כללי
31 / 18
59%
swim 15/31
bike 16/31
run 20/31