תוצאה
קטגוריה
28 / 7
25%
מגדר
28 / 7
25%
כללי
28 / 7
25%
swim 12/28
bike 12/28
run 1/28