תוצאה
קטגוריה
31 / 17
55%
מגדר
31 / 17
55%
כללי
31 / 17
55%
swim 4/31
bike 21/31
run 18/31