תוצאה
קטגוריה
28 / 6
22%
מגדר
28 / 6
22%
כללי
28 / 6
22%
swim 3/28
bike 4/28
run 13/28