תוצאה
קטגוריה
31 / 16
52%
מגדר
31 / 16
52%
כללי
31 / 16
52%
swim 25/31
bike 19/31
run 6/31