תוצאה
קטגוריה
28 / 5
18%
מגדר
28 / 5
18%
כללי
28 / 5
18%
swim 5/28
bike 8/28
run 4/28