תוצאה
קטגוריה
28 / 4
15%
מגדר
28 / 4
15%
כללי
28 / 4
15%
swim 2/28
bike 3/28
run 9/28