תוצאה
קטגוריה
31 / 15
49%
מגדר
31 / 15
49%
כללי
31 / 15
49%
swim 18/31
bike 12/31
run 17/31