תוצאה
קטגוריה
28 / 3
11%
מגדר
28 / 3
11%
כללי
28 / 3
11%
swim 1/28
bike 5/28
run 8/28