תוצאה
קטגוריה
31 / 14
46%
מגדר
31 / 14
46%
כללי
31 / 14
46%
swim 10/31
bike 14/31
run 15/31