תוצאה
קטגוריה
28 / 2
8%
מגדר
28 / 2
8%
כללי
28 / 2
8%
swim 9/28
bike 2/28
run 6/28