תוצאה
קטגוריה
28 / 1
4%
מגדר
28 / 1
4%
כללי
28 / 1
4%
swim 6/28
bike 1/28
run 2/28