תוצאה
קטגוריה
31 / 12
39%
מגדר
31 / 12
39%
כללי
31 / 12
39%
swim 9/31
bike 15/31
run 12/31