תוצאה
קטגוריה
31 / 11
36%
מגדר
31 / 11
36%
כללי
31 / 11
36%
swim 13/31
bike 8/31
run 13/31