תוצאה
קטגוריה
31 / 10
33%
מגדר
31 / 10
33%
כללי
31 / 10
33%
swim 11/31
bike 18/31
run 7/31