תוצאה
קטגוריה
31 / 9
30%
מגדר
31 / 9
30%
כללי
31 / 9
30%
swim 16/31
bike 11/31
run 9/31