תוצאה
קטגוריה
31 / 8
26%
מגדר
31 / 8
26%
כללי
31 / 8
26%
swim 8/31
bike 7/31
run 10/31