תוצאה
קטגוריה
40 / 34
85%
מגדר
40 / 34
85%
כללי
40 / 34
85%
swim 23/40
bike 30/40
run 31/40