תוצאה
קטגוריה
31 / 7
23%
מגדר
31 / 7
23%
כללי
31 / 7
23%
swim 17/31
bike 6/31
run 5/31