תוצאה
קטגוריה
31 / 6
20%
מגדר
31 / 6
20%
כללי
31 / 6
20%
swim 6/31
bike 10/31
run 8/31