תוצאה
קטגוריה
31 / 4
13%
מגדר
31 / 4
13%
כללי
31 / 4
13%
swim 7/31
bike 2/31
run 3/31