תוצאה
קטגוריה
10 / 1
10%
מגדר
31 / 11
36%
כללי
31 / 11
36%
swim 5/31
bike 11/31
run 24/31