תוצאה
קטגוריה
21 / 7
34%
מגדר
21 / 7
34%
כללי
21 / 7
34%
swim 10/21
bike 11/21
run 1/21