תוצאה
קטגוריה
21 / 4
20%
מגדר
31 / 4
13%
כללי
31 / 4
13%
swim 7/31
bike 4/31
run 4/31