תוצאה
קטגוריה
21 / 2
10%
מגדר
21 / 2
10%
כללי
21 / 2
10%
swim 3/21
bike 5/21
run 2/21