תוצאה
קטגוריה
9 / 8
89%
מגדר
9 / 8
89%
כללי
9 / 8
89%
swim 8/9
bike 7/9
run 9/9