תוצאה
קטגוריה
19 / 10
53%
מגדר
39 / 25
65%
כללי
39 / 25
65%
swim 28/39
bike 29/39
run 16/39