תוצאה
קטגוריה
20 / 15
75%
מגדר
39 / 24
62%
כללי
39 / 24
62%
swim 25/39
bike 26/39
run 24/39