תוצאה
קטגוריה
20 / 14
70%
מגדר
39 / 23
59%
כללי
39 / 23
59%
swim 10/39
bike 19/39
run 32/39