תוצאה
קטגוריה
9 / 2
23%
מגדר
9 / 2
23%
כללי
9 / 2
23%
swim 2/9
bike 2/9
run 3/9