תוצאה
קטגוריה
19 / 9
48%
מגדר
39 / 22
57%
כללי
39 / 22
57%
swim 22/39
bike 22/39
run 27/39