תוצאה
קטגוריה
30 / 29
97%
מגדר
30 / 29
97%
כללי
30 / 29
97%
swim 23/30
bike 29/30
run 30/30