תוצאה
קטגוריה
20 / 13
65%
מגדר
39 / 21
54%
כללי
39 / 21
54%
swim 6/39
bike 20/39
run 26/39