תוצאה
קטגוריה
40 / 1
3%
מגדר
40 / 1
3%
כללי
40 / 1
3%
swim 2/40
bike 3/40
run 2/40