תוצאה
קטגוריה
19 / 8
43%
מגדר
39 / 20
52%
כללי
39 / 20
52%
swim 19/39
bike 18/39
run 22/39