תוצאה
קטגוריה
19 / 7
37%
מגדר
39 / 19
49%
כללי
39 / 19
49%
swim 24/39
bike 8/39
run 20/39