תוצאה
קטגוריה
19 / 6
32%
מגדר
39 / 18
47%
כללי
39 / 18
47%
swim 20/39
bike 14/39
run 19/39