תוצאה
קטגוריה
20 / 12
60%
מגדר
39 / 17
44%
כללי
39 / 17
44%
swim 23/39
bike 9/39
run 17/39