תוצאה
קטגוריה
20 / 11
56%
מגדר
39 / 16
42%
כללי
39 / 16
42%
swim 8/39
bike 21/39
run 14/39