תוצאה
קטגוריה
20 / 10
50%
מגדר
39 / 15
39%
כללי
39 / 15
39%
swim 3/39
bike 23/39
run 18/39